Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei Socioeducatiu d'atenció a famílies (SAF)

Definició:
Servei social bàsic que a través d'un equip format per educadors/es i psicòleg/a es donen eines i recursos educatius a les famílies per millorar la capacitació parental i la pràctica parental.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Infància
✔ Joves

Edats de les persones destinatàries: 
✔3-6 anys
✔6-12 anys
✔12-16 anys

Procediment d'accés:
La derivació al servei es fa a través dels procediments ja establerts de derivació a serveis socials bàsics. A través de fitxa de derivació.

Abast territorial: 
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Atenció social

Contacte:
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt
Carrer Major, 163. Salt. 17190.
Telèfon: 972 23 51 05