Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Servei d'Intervenció Educativa (SIE Càritas)

Definició:
Diverses tardes a la setmana, professionals i voluntaris de Càritas ofereixen un espai de relació, treball en valors i reforç escolar a infants que necessiten suport en el seu procés d’escolarització tot involucrant, des de l’inici, la participació de les seves famílies i de l’entorn educatiu. Així, unificant espais lúdics, de treball i de relació, se’ls acompanya a desenvolupar i millorar els seus hàbits d’estudi i treball, així com les seves habilitats personals i relacionals.

Destinataris:
✔ Infància

Edats de les persones destinatàries: 
✔6-12 anys
✔12-16 anys

Procediment d'accés:
El servei està adreçat a alumnes de 8 a 14 anys amb mancances educatives importants, amb pocs recursos econòmics, poc estímul i suport familiar i/o d'entorns socials desfavorits. 
Aquests infants són derivats, en la seva majoria pels centres educatius, si bé també es reserven places a serveis socials.

Abast territorial: 
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Lleure/educació no formal
✔ Relacional/comunitari

Contacte:
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72
Horari: de dilluns a divendres de 9h a 15h