Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Taller d'Acollida Lingüística, Cultural i Comunitària (TALC)

Definició:
Oferim tallers lingüístics per a persones nouvingudes. Gràcies a aquests tallers de llengua oral, a més d’aprendre vocabulari i gramàtica bàsica, les persones també aprenen pautes culturals de la societat d’acollida i reben informació útil per integrar-se amb més facilitat en l’entorn social en què viuen.

Destinataris: 
✔ Població en risc d´exclusió social
✔ Població nouvinguda

Edats de les persones destinatàries:
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés:
La matrícula té un cost de 3 euros tot el curs.
Temporalització: d'octubre a juny, 2 dies a la setmana (segons equip de professorat).

Abast territorial: 
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Relacional/comunitari

Contacte: 
Càritas Salt
Hotel d'Entitats de Salt, despatx 10.7 i 10.9
Telèfon: 972 24 24 72 
salt@caritasgirona.cat  i   coordinacio.salt@caritasgirona.cat
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 15.00 h