Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Vincles (Casal dels infants)

Definició:
És un espai materno infantil adreçat a mares amb fills/es de 0 a 3 anys . En aquest espai s'acompanya a les mares i els seus fills/es per tal d'enfortir els vincles afectius entre ells/es així com promoure lel desenvolupament dels infants en els seus diferents àmbits: cognitiu, psicomotriu i social i apoderar a la mare acompanyant-la en la seva millora formativa i promovent la seva participació en la comunitat.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Infància
✔ Dones

Edats de les persones destinatàries:
✔0-3 anys

Procediment d'accés:
Aquest servei és gratuït i les persones poden assistir per dericació de Serveis socials, dels centres educatius o demanant informació individualment com a persona interessada a la nostra seu.

Abast territorial: 
✔ Salt

Àmbit d'actuació: 
✔ Lleure/educació no formal
✔ Relacional/comunitari
✔ Atenció social
✔ Salut. Benestar emocional
✔Altres: reforç aprenentatges i estimulació

Contacte:
Seu del Casal dels infants
Carrer Major, 30. Salt. 17190.
Telèfon: 856 0 45 00
Referent: Anna Iglesias
Correu electrònic: aiglesias@casaldelsinfants.org
Horari: de dilluns a divendres de 09.00 a 12.30 h