Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Ludoteca de Salt Les Bernardes

Definició:
La Ludoteca de Salt és un espai amb una finalitat lúdica, coeducativa, comunitària, cívica, inclusiva, social i cultural que elabora i porta a terme un projecte socioeducatiu, que té com a objectiu principal garantir el dret al joc, tot col·laborant amb el desenvolupament integral de la persona. 
Aquest equipament està regulat pel decret 94/2009. 
Persones usuàries: 
La ludoteca s'adreça a infants, joves i famílies. 
Estan obertes també a la ciutadania mitjançant diferents programes que s'hi desenvolupen. Com a equipament especialitzat, atenem a usuaris de forma individual i col·lectiva (escoles, entitats de lleure, programes i serveis). Les entitats poden visitar, gaudir de l'equipament o rebre assessorament tècnic sobre educació mitjançant el joc, les joguines, etc... 
Equip professional: 
L'equip esta format per educadores socials, formades en el món del joc i la joguina. a part de la intervenció directe també presten servei d'assessorament sobre el joc i la joguina a pares, mares, educadors o persones interessades en el tema. 
Fons Lúdic: 
Les joguines i recursos lúdics són variats (construccions, jocs de taula, joc simbòlic,...) i són adequats a les edats de les persones usuàries. Les joguines reunieixen criteris de qualitat i seguretat establerts per la normativa vigent.

Destinataris: 
✔ Famílies
✔ Infància
✔ Joves

Edats de les persones destinatàries: 
✔0-3 anys
✔3-6 anys
✔6-12 anys

Procediment d'accés: 
El servei és gratuït, cal fitxa d'inscripció signada per el tutor/tutora legal. S'estableixen períodes d'inscripció la primera quinzena de setembre.
Per a més informació cal posar-se en contacte amb el servei.

Abast territorial: 
✔ Salt
✔ Gironès
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació: 
✔ Lleure/educació no formal
✔ Cultura
✔ Relacional/comunitari
✔ Ciutadania i participació

 Contacte:
Ludoteca de Salt Les Bernardes
Telèfon: 972 24 52 33
Correu electrònic: ludo.salt@gencat.cat
Adreça web: ludoteques.cat i treballiaferssocials.gencat.cat
Horari d'atenció al públic: dijous de 9.15 h a 12.00 h i dimarts, dimecres i dijous de 15.00 h a 16.30 h