Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

SOGEVISO (Suara coop.)


Definició:
Acompanyament social a famílies que pateixen exclusió residencial (dacions, ocupacions...).

Destinataris: 
✔ Famílies

Edats de les persones destinatàries: 
✔16-29 anys
✔30-64 anys
✔65 i més anys

Procediment d'accés:
SOGEVISO deriva a les famílies que han signat un contracte social emmarcat en un contracte de lloguer.

Abast territorial:
✔ Salt
✔  Gironès
✔  Província de Girona

Àmbit d'actuació: 
✔ Atenció social
✔ Residencial

Contacte:
Referent: Sandra Jalil
Telèfon: 678 75 79 22
Correu electrònic:  sandrajalilm@suara.coop