Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Pis d'autonomia Camins (Suara Coop.)

Definició:
Recurs d'habitatge i acompanyament a l'emancipació.

Destinataris:
 ✔ Joves

Edats de les persones destinatàries:
 ✔16-29 anys

Procediment d'accés:
Derivació de L'ASJTET.

Abast territorial: 
✔ Província de Girona

Àmbit d'actuació:
✔ Residencial 

Contacte:
Referent: Joan Carles Martín
Telèfon: 670 44 73 79
Correu electrònic: joancarlesmartinz@suara.coop