Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Reforç educatiu CPI (Suara Coop.)

Definició:
Grups de suport a l'estudi a nivell individualitzat i en grups reduïts per alumnes de primària, secundària i postobligatoris fins als 18 anys.

Destinataris: 
✔ Infància
✔ Joves

Edats de les persones destinatàries: 
✔6-12 anys
✔12-16 anys

Procediment d'accés:
Famílies amb fills menors de 18 anys, en situació de vulnerabilitat dels barris de Mas Masó i la Massana de Salt.

Abast territorial:
✔ Salt

Àmbit d'actuació:
✔ Lleure/educació no formal
✔ Educació formal

Contacte:
Referent: Montse Barrantesa
Telèfon: 635 60 93 76
Correu electrònic:  montsebarrantesa@suara.coop