Cercador per categories

Cercador:

Abast territorial

Àmbits d'intervenció

Persones destinatàries

Edats

Pla comunitari d'Infants, Joves i Famílies de Salt


Definició:
El Pla Comunitari de Salt és una eina a partir de la qual construïm de forma conjunta entre ciutadania, tècnics i representants polítics, l'estructura organitzativa a partir de les quals detectar, prioritzar i portar a terme les accions necessàries que han de contribuir a transformar la realitat del municipi i, per tant, a millorar la qualitat de vida de la població, amb especial èmfasi en la població infantil i juvenil. La seva principal finalitat és impulsar la cohesió social i la convivència al municipi.

Destinataris: 
✔Infància
✔Famílies

Edats de les persones destinatàries: 0-3anys
✔3-6anys
✔6-12 anys
✔12-16anys
✔16-29anys
✔30-64 anys

Procediment d'accés:
Es tracta d'una eina que funciona a través d'una estructura que està oberta a la participació de tota la ciutadania que s'hi vulgui implicar. Funcionem a través de diferents comissions de treball que responen als reptes plantejats: FAMÍLIES, INFANTS i JOVES, SALUT, DIVERSITAT I PARTICIPACIÓ i ENTORN. Cada comissió planteja un Pla de treballa amb accions concretes que són impulsades per grups d'acció oberts a totes aquelles persones que visquin o treballin al municipi i que tinguin ganes d'aportar al desenvolupament de l'acció.

Abast territorial:
✔Salt

 Àmbit d'actuació:
✔Relacional/comunitari

Contacte:
Mas Mota
Plaça Catalunya. Salt. 17190.
Telèfons: 972 24 65 70 i 682 38 16 14
Referent: Pilar Martínez; 
Adreça web: www.placomunitari.viladesalt.cat
Correu electrònic: placomunitaridesalt@gmail.com